Netwerkbijeenkomsten

Een paar keer per jaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor alle energiecoaches. De avond bestaat meestal uit een presentatie door een spreker gespecialiseerd in een specifiek thema waar wij meer van willen weten. Aansluitend is doorgaans een borrel, waarbij er over het onderwerp nagepraat kan worden en de energie coaches ook de gelegenheid hebben om andere dingen uit te wisselen. 

 De presentaties worden achteraf via de mail en Kennisbank gedeeld.

Geplande netwerkbijeenkomsten: 

Nadere info volgt nog

Lezing Atto Harsta “Bouwen & renoveren met biobased materialen” – 19 juni 2023

 “We willen en moeten het graag beter doen; niet alleen energie besparen en duurzaam opwekken / opslaan, maar ook met de juiste ‘biobased en/of circulaire’ materialen. We gaan onze Parijs klimaatdoelen uitsluitend realiseren vanuit een concrete visie en aanpak op CO2 neutraal renoveren via energie en grondstoffen. Bouwen en renoveren binnen het NL carbon budget met biobased grondstoffen!”, aldus Atto Harsta.

In zijn presentatie ging Atto Harsta concreet in op de praktische kant van biobased renoveren van bestaande gebouwen. Welke materialen en constructieprincipes zijn beschikbaar? Hoe gebruik je die? Hoe zorg je voor een comfortabele winter EN zomersituatie? Wat is de relatie met bestaande installatieconcepten?