Energiecoach

Energiecoach iets voor u
Een energiecoach is een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of een vrijwillige professional, beschikbaar voor (gratis) gesprekken met bewoners over de mogelijkheden van energiebesparing aan de woning. De energiecoach helpt de bewoner/gebruiker om met een energiebesparingsplan voor het eigen huis aan de slag te gaan en enigszins voorbereid te zijn op de stappen die nodig zijn voor het verduurzamen van de eigen woning en de samenwerking met bedrijven.

Energiecoach worden
Wilt u energiecoach worden? Meldt u via dit formulier aan voor een intakegesprek bij uw lokale energiecoöperatie.

Aanvragen van een energiecoachgesprek
Wilt u een energiecoachgesprek aanvragen, meldt u dan via deze link aan bij de energiecoöperatie in uw gemeente of neem contact op met de energiecoöperatie in uw gemeente. 

Hoomdossier
Als energiecoach leert u ook werken met het hoomdossier. Het hoomdossier is een digitale adviestool waarin bewoners informatie over hun huis en gebruikersgedrag kunnen opslaan en de verduurzaming van hun woning kunnen plannen.

Warmtescans
Naast een energiecoachgesprek kunt u als energiecoach ook warmtescans leren maken. Warmtefoto’s van de gevels laten zien waar de warmte weglekt. Een eerste indruk van onnodig energieverlies in een huis.

Regionale samenwerking 
De scholing voor energiecoaches wordt regionaal georganiseerd.

Regionale basistraining voor energiecoaches
Elke nieuwe energiecoach start met een basistraining van vier dagdelen, bouwkundig, installatietechnisch, energieke gesprek ken en praktijk. De basistraining wordt regionaal georganiseerd. Lees verder

Bijscholing en netwerkbijeenkomsten
Viermaal per jaar wordt een bijscholing en netwerk-bijeenkomst georganiseerd voor alle energiecoaches G&V. Daarnaast zijn er trainingen voor het werken met warmtescans, het hoomdossier en andere vaardigheden. Zie scholingsaanbod

Aanmelden (basis)training en bijscholing
Wilt u zich inzetten als energiecoach of als energiecoach een training volgen?
U kunt zich aanmelden voor de basistraining als u woont in Blaricum, Laren, Huizen, Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Weesp en Eemnes. Onderdeel van de aanmelding is een intakegesprek met de lokale energiecoöperatie.

Meldt u aan via het aanmeldformulier en neem contact op met (een van) de lokale energiecoöperatie(s) in uw gemeente