Basistraining

Energiecoaches voeren (op vrijwillige basis) gesprekken en helpen de particuliere woningeigenaar om de stap naar energiebesparing concreet te maken. Met behulp van de informatie uit de training kan de energiecoach samen met een bewoner verkennen welke maatregelen passend zijn. Zo heeft een bewoner meer inzicht in de te nemen maatregelen en is voorbereid op het aanvragen van offertes.

De training is praktijkgericht en omvat een bouwkundig deel en een installatietechnisch deel, een praktijkdeel, een gespreksdeel, een hoomdossier (energiebesparingsplan) en collectieve inkoopacties. 

De energiecoach krijgt inzicht in energiebesparende maatregelen, de effecten daarvan, de wensen van bewoners, de praktische toepasbaarheid en een oefening in gespreksvoering.

Bouwkundig

 • Algemeen: Het is jouw huis en ons klimaat. Wat kun je doen om bij te dragen aan een energiezuinigere wereld. En wanneer doe je wat? Wat zijn de vuistregels?
 • Waarom je eerst moet isoleren en je ventilatie op orde brengen. Het verschil tussen tocht en ventilatie.
 • Voorkom condens bij het aanbrengen van isolatie.
 • Warmteweerstand van materialen; wat is gangbaar en wat is wenselijk
 • Het matchen van maatregelen.
 • Welk type isolatie past het beste bij welke vloer, muur, kozijn of dak? En wat kost het?

Installatie

 • Welke energiebronnen zijn er en hoe krijg je de energie in je huis?
 • Wat kan individueel en wat kan collectief?
 • Toepassing van energie uit de biomassa, zon, wind, lucht en grondwater.
 • Wat is lage-temperatuurverwarming?
 • Basisprincipes van de werking van diverse installaties.
 • Basisprincipes en de kosten van opwekking en gebruik van energie.
 • Terugwinning van warmte uit de ventilatielucht en douchewater.

Praktijk

 • Schouwen van een woning in de praktijk (woning van een deelnemer).
 • Bespreken van de technische en budgettaire mogelijkheden.
 • Vergelijken of afstemmen met andere woningen in de buurt.

Energieke Gesprekken

 • Voeren van gesprekken met bewoners
 • Leer hoe je een effectief gesprek voert, dat voldoet aan de verwachtingen van de bewoner en van jezelf

Kleine bespaarmaatregelen

Hoomdossier

Collectieve inkoopacties

Voor de leden van de Energiecoöperaties in het Gooi is er de mogelijkheid om deel te nemen aan Collectieve inkoopacties, zie collectieveinkoop.energieverbonden.nl/